img

Inkluzja

item

Zygoptera sp.

Selys-Longchamps, 1854
Opis

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Rogi
  • Wymiary: 3,5 cm
  • Kolekcja: Marian Łowczowski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img