img

Inkluzja

item

Turritella pythagoraica

Hilber, 1882
Opis

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Jar Żabiak
  • Wymiary: 3 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img