img

Inkluzja

item

Turritella badensis / T. bicarinata / T. erronea

Lamarck, 1799
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: 5 cm / 5 cm / 3 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img