img

Inkluzja

item

Clavatula polonica / C. laevigata / C. camilae

Lamarck, 1801
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: 6,5 cm / 6 cm / 4,5 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img