img

Inkluzja

item

Murex friedbergi

Cossmann & Peyrot, 1924
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: 4,5 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img