img

Inkluzja

item

Serpula

Opis

Niejednoznaczny zlep serpuli lub koralowców kolonijnych?

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Chmielnik
  • Wymiary: 3 x 2 x 2,5 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Torton
img