img

Inkluzja

item

Scapharca diluvii

Lamarck, 1805
Opis

Alternatywna nazwa Andara diluvii

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Jar Żabiak
  • Wymiary: 2,5 x 4 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img