img

Inkluzja

item

Scalaspira multisulcata

(Nyst, 1843)
Opis

Muszle ślimaków Scalaspira multisulcata (trzy większe) w oligoceńskim piaskowcu żelazistym z okolic Szczecina. W dolnym oligocenie około 33 mln lat temu znaczna część północnej Polski została zalana przez morze. Skamieniałości tego morza nie są łatwo dostępne, gdyż znajdują się głęboko pod osadami plejstocenu.

  • Region: Pomorze
  • Lokalizacja: Szczecin
  • Wymiary: Większy okaz - 2 cm
  • Kolekcja: Przemysław Degórski
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
Rupel
img