img

Inkluzja

item

Otodus megalodon

Agassiz, 1843
Opis

  • Region: USA
  • Lokalizacja: Karolina Południowa
  • Wymiary: 9 x 7,5 cm
  • Kolekcja: Grzegorz Cichy
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
img