img

Inkluzja

item

Lopha marshii

Sowerby, 1914
Opis

Ostryga

  • Region: Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Lokalizacja: Gnaszyn Wienerberger
  • Wymiary: 13 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
  • Opis
Era
Mezozoik
Okres
Jura
Epoka
Jura środkowa
Wiek
Baton
img