img

Inkluzja

item

Nassarius edlaueri

Beer-Bistrický, 1958
Opis

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Jar Żabiak
  • Wymiary: 1,8 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img