img

Inkluzja

item

Venus multilamella marginalis

Lamarck, 1818
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: 2,6 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img