img

Inkluzja

item

Pycnodonte sp.

Fischer von Waldheim 1835
Opis

Ostryga

  • Region: Polska
  • Lokalizacja: Janiszew
  • Wymiary: 6 x 8 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Mezozoik
Okres
Kreda
Epoka
Kreda późna
Wiek
img