img

Inkluzja

item

Pectenidae?

Müller, 1776
Opis

  • Region: Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Lokalizacja: Zalas
  • Wymiary: 4,5 x 4 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
  • Opis
Era
Mezozoik
Okres
Jura
Epoka
Jura środkowa
Wiek
Kelowej
img