img

Inkluzja

item

Liść

Opis

Zachowany i możliwy do odpreparowania był jedynie fragment liścia, stąd nie podjęto się oznaczenia. Skamieniałości roślin lądowych z tego okresu są relatywnie rzadkie w naszym kraju.

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Straszydle
  • Wymiary: 1,7 x 1,2 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img