img

Inkluzja

item

Isocyprina (Venericyprina) ovalis

Koppka, 2004
Opis

Zachowana aragonitowa muszla. Okaz wydobyty z niewielkiego środkowojurajskiego narzutniaka.

  • Region: Wielkopolska
  • Lokalizacja: Gniezno
  • Wymiary: 8,0 x 9,5 mm
  • Kolekcja: Przemysław Degórski
  • Opis
Era
Mezozoik
Okres
Jura
Epoka
Jura środkowa
Wiek
Kelowej
img