img

Inkluzja

item

Glycymeris deshayesi

Mayer, 1868
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Nawodzice
  • Wymiary: 3,5 x 3 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img