img

Inkluzja

item

Glans aculeata

Poli, 1795
Opis

  • Region: Belgia
  • Lokalizacja: Antwerpia
  • Wymiary: 3 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Pliocen
Wiek
img