img

Inkluzja

item

Eotrivia procera

Fehse, 2011
Opis

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Dniepropietrowsk
  • Wymiary: 1,8 x 1,1 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Eocen
Wiek
img