img

Inkluzja

item
item

Cupressus sp.

Linnaeus, 1753
Opis

Skamieniałości roślin lądowych z tego okresu są relatywnie rzadkie w naszym kraju.

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Straszydle
  • Wymiary: 4 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img