img

Inkluzja

item

Clavatula francisci

Toula,1910
Opis

Ślimak z rodziny Calavatulidae (dawniej Turridae).

  • Region: Turcja
  • Lokalizacja: Lale (Karaman)
  • Wymiary: Wysokość - 5,5 cm
  • Kolekcja: Przemysław Degórski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Serrawal
img