img

Inkluzja

item

Circomphalus foliaceolamellosus

Dillwyn, 1817
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: 3 x 2,5 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img