img

Inkluzja

item

Callista italica

Defrance, 1818
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Nawodzice
  • Wymiary: 4,5 x 4 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img