img

Inkluzja

item

Alnus kefersteinii

Unger, 1845
Opis

Liść olchy

  • Region: Francja
  • Lokalizacja: Murat
  • Wymiary: 5 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
img