img

Inkluzja

item

Hieroglify

Opis

Hieroglify to struktury sedymentacyjne będące odlewem niewielkich form erozyjnych (np. jamek wirowych), śladów organizmów lub struktur obciążeniowych (pogrązów) zachowane na spągowej (dolnej) powierzchni ławicy skalnej. W tym przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z bioglifem.

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Sobniów
  • Wymiary: 10 x 10 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img