img

Artykuły

img
Paliczki pierwsze Equus sp. - jak odróżnić?

Prezentujemy Wam dwa paliczki pierwsze Equus sp. Dlaczego dwa na jednej planszy? Z prostej przyczyny - ich zestawienie pomoże w odróżnieniu, z której kończyny konia pochodziły

Przemysław Majewski 2021-09-21
img
Czytaj dalej
Paleo-trofeum, czyli słów kilka o porożach

Poroża jeleniowatych są jednymi z bardziej spektakularnych i działających na wyobraźnię okazów, z jakimi chcieliby mieć styczność niemal wszyscy miłośnicy fauny plejstocenu...

Przemysław Majewski 2021-01-11
img
Czytaj dalej
Kajetanów - odsłonięcie permu

Jedno z nielicznych odsłonięć permu w Polsce. Stary, trochę zapełznięty kamieniołom osadów permskich- cechsztynu. Stanowisko bardzo ciekawe lecz trudne.

Jarek Musialik 2020-05-24
Gnieździska - nieczynny jurajski kamieniołom

Niezwykle ciekawe stanowisko zarówno dla geologów jak i paleontologów. Na ścianach kamieniołomu można obserwować granicę jura środkowa- jura późna, różne formacje skalne, piękną brekcję i inne.

Jarek Musialik 2020-05-24
Skały - kultowe odsłonięcie dewonu

Kultowa miejscówka z fauną dewońską. Odsłonięcia w Skałach reprezentują dewon środkowy - eifel. Zawierają duże ilości bardzo dobrze zachowanej fauny.

Jarek Musialik 2020-05-23
Jak to było z tym klimatem w epoce lodowej…

Dziś wiele mówi się o zmianach klimatycznych. W minionych epokach geologicznych też klimat się wielokrotnie zmieniał od tropikalnego aż po arktyczne mrozy

P. DEGÓRSKI 2020-05-05
Mikroskamieniałości

Do mikroskamieniałości zaliczamy przede wszystkim sfosylizowane organizmy lub ich części, które trudno dostrzec nieuzbrojonym okiem

J. MUSIALIK 2020-05-04
Teoria względności w paleontologii

Temat tego artykułu zapewne skojarzy się z Einsteinem. Słusznie! Wątek przewodni, który nas zainteresował, z pewnością wyda się nie mniej złożony jak jego teoria względności

T. BORSZCZ, M. BUGAJSKI 2020-04-18
Czy w Polsce istniały bagna mangrowe?

Kopalne okazy fauny i flory, oprócz tego, że same w sobie są pewnego rodzaju osobliwością, to bywają również doskonałym wskaźnikiem na to, jakie warunki panowały niegdyś w tych miejscach

P. DEGÓRSKI 2020-04-05