img

Inkluzja

item

Glossus humanus

Linnaeus, 1758
Opis

Fragmenty muszli tego małża są częste w miocenie okolic Chmielnika, całe okazy należą jednak do rzadkości.

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Chmielnik
  • Wymiary: 2,5 x 2 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Torton
img