img

Inkluzja

item

Venerupis rhomboides

Pennant, 1777
Opis

  • Region: Belgia
  • Lokalizacja: Antwerpia
  • Wymiary: 4 x 3 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Pliocen
Wiek
img