img

Inkluzja

item

Ursus spalaeus

Opis

Niedźwiedź jaskiniowy

  • Region: Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Wymiary: 4,5 cm
  • Kolekcja: Przemysław Majewski
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Czwartorzęd
Epoka
Plejstocen
Wiek
img