img

Inkluzja

item

Striatolamia macrota

Agassiz, 1843
Opis

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Bilche Zolote
  • Wymiary: 2,5 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
img