img

Inkluzja

item

Sparus umbonatus

Münster, 1846
Opis

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Bilche Zolote
  • Wymiary: 0,8 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
img