img

Inkluzja

item

Pycnodont

Berg, 1937
Opis

Zęby Pycnodontów są charakterystyczne. Większość przedstawicieli Pycnodontiformes osiągała niewielkie rozmiary, nieprzekraczające 0,5 m długości.

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Bilche Zolote
  • Wymiary: 0,8 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
img