img

Inkluzja

item

Portunus oligocenicus

Pauca, 1929
Opis

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Rudawka Rymanowska
  • Wymiary: 2 x 1,5 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img