img

Inkluzja

item

Persististrombus exbonellii

(Sacco, 1893)
Opis

Kopalna muszla ślimaka morskiego Persististrombus exbonellii z rodziny skrzydelnikowatych (Strombidae). Muszle tego gatunku występujące w iłach korytnickich są dość rzadkie i przeważnie niekompletne na skutek żerowania krabów, które obłamywały je w celu wydobycia ślimaka.

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: Wysokość - 3,9 cm
  • Kolekcja: Przemysław Degórski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img