img

Inkluzja

item

Oligoserranoides sp.

Heckel, 1856
Opis

Pod szkieletem ryby widoczny pas uwęglonej rośliny.

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Rudawka Rymanowska
  • Wymiary: 4,5 x 2 cm
  • Kolekcja: Marian Łowczowski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img