img

Inkluzja

item

Neritopsis parisiensis raricostatus

Klushnikov, 1958
Opis

  • Region: Ukraina
  • Lokalizacja: Dniepropietrowsk
  • Wymiary: 2,5 x 2 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Eocen
Wiek
img