img

Inkluzja

item

Monoplex corrugatus

(Lamarck, 1816)
Opis

Ślimak z rodziny trytonów (Ranellidae). Wcześniej okazy tego gatunku z Korytnicy były opisywane jako Cymatium (Lampusia) affine (Deshayes, 1832), jednak w wyniku późniejszych badań: LANDAU B., HARZHAUSER, M. & BEU, A. G. (2009), ślimak ten został zaklasyfikowany do gatunku Monoplex corrugatus, charakteryzującego się dużą zmiennością. Monoplex corrugatus żyje do dziś w Morzu Śródziemnym, a także w Atlantyku od Angoli do Zatoki Biskajskiej.

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: Wysokość - 4,7 cm
  • Kolekcja: Przemysław Degórski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img