img

Inkluzja

item
item

Megaloceros sp.

Brookes, 1828
Opis

Fragment szczęki jelenia

  • Region: Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Wymiary: 10,87 cm
  • Kolekcja: Przemysław Majewski
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Czwartorzęd
Epoka
Plejstocen
Wiek
img