img

Inkluzja

item

Littorina littorea

(Linnaeus, 1758)
Opis

Ślimak Littorina littorea był gatunkiem charakterystycznym dla tzw. Morza Litorynowego, istniejącego około 5500 - 4000 lat temu. Morze to było jedną z faz rozwoju Bałtyku, a jego nazwa pochodzi właśnie od tego gatunku ślimaka. W tym czasie zasolenie Bałtyku było nieco wyższe niż dziś. Obecnie gatunek ten żyje na wybrzeżu północno-wschodniego Atlantyku, Morza Północnego i zachodniej części Bałtyku w rejonie cieśnin duńskich. Na polskim wybrzeżu nie występuje z uwagi na zbyt niskie zasolenie. Okaz wydobyty przez pogłębiarkę z dna Zatoki Puckiej.

  • Region: Pomorze
  • Lokalizacja: Kuźnica
  • Wymiary: 2,3 cm
  • Kolekcja: Przemysław Degórski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Czwartorzęd
Epoka
Holocen
Wiek
img