img

Inkluzja

item

Flabellum roissyanum

Milne-Edwards & Haime, 1884
Opis

Koralowiec osobniczy

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Korytnica
  • Wymiary: 6 cm
  • Kolekcja: Bruno Pieszak
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Baden
img