img

Inkluzja

item

Equus sp.

Opis

Paliczek dalszy konia

  • Region: województwo lubelskie
  • Lokalizacja: okolice Puław
  • Wymiary: 6,2 cm
  • Kolekcja: Przemysław Majewski
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Czwartorzęd
Epoka
Plejstocen
Wiek
img