img

Inkluzja

item

Carpopenaeus sp.

Glaessner, 1946
Opis

  • Region: Liban
  • Lokalizacja: Byblos
  • Wymiary: 4 cm
  • Kolekcja: Grzegorz Cichy
Stratygrafia
  • Opis
Era
Mezozoik
Okres
Kreda
Epoka
Kreda wczesna
Wiek
img