img

Inkluzja

item

Canis lupus

Opis

Szczęka wilka

  • Region: województwo lubelskie
  • Lokalizacja: okolice Puław
  • Wymiary: 12,41 cm
  • Kolekcja: Przemysław Majewski
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Czwartorzęd
Epoka
Plejstocen
Wiek
img