img

Inkluzja

item

Aetobatus arcuatus

Agassiz, 1843
Opis

Ząb płaszczki (niekompletny)

  • Region: Francja
  • Lokalizacja: Faluns de Touraine
  • Wymiary: 2 x 1,3 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
img