img

Michał Bugajski

Michał Bugajski - Klub Inkluzja

Michał Bugajski

Jestem inicjatorem i współzałożycielem klubu Inkluzja. Mieszkam w miejscowości Woźniki w województwie łódzkim. Zawodowo związany z branżą logistyczną. Od wielu lat pasjonuje mnie paleontologia, już jako nastolatek gromadziłem pierwsze skamieniałości. Od 2005 roku aktywnie podrużuje po Polsce odwiedzając wiele stanowisk paleontologicznych. Krokiem milowym w rozwoju moich zainteresowań było nawiązanie współpracy z PGE Giganty Mocy, gdzie do dziś można zobaczyć część moich zbiorów z jury i plejstocenu. W mojej kolekcji znajdują się okazy z wielu okresów geologicznych oraz stanowisk z Polski i świata. Od dłuższego czasu coraz bardziej fascynują mnie mikroskamieniałości.