img

Inkluzja

item

Scopeloides?

Wettstein, 1887
Opis

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Straszydle
  • Wymiary: 2,5 x 1cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img