img

Inkluzja

item

Neritina picta

Férussac, 1823
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Chmielnik
  • Wymiary: 2,3 x 0,8 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Torton
img