img

Inkluzja

item

Merlucciidae

Gill, 1884
Opis

  • Region: Podkarpacie
  • Lokalizacja: Rudawka Rymanowska
  • Wymiary: 8 x 5 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Paleogen
Epoka
Oligocen
Wiek
img