img

Inkluzja

item
item

Megaloceros giganteus

Brookes, 1828
Opis

Kręg (atlas) jelenia olbrzmiego.

  • Region: Polska
  • Lokalizacja: Podkarpacie, starorzecze Wisłoka
  • Wymiary: 22 x 14,5 cm
  • Kolekcja: Kolekcja prywatna
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Czwartorzęd
Epoka
Plejstocen
Wiek
img