img

Inkluzja

item

Loripes dujardini

DESHAYES, 1850
Opis

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Chmielnik
  • Wymiary: 1 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
Stratygrafia
  • Opis
Era
Kenozoik
Okres
Neogen
Epoka
Miocen
Wiek
Torton
img